Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ và Quản Lý QUANG MINH

- Điện thoại: 0938.54.58.58

- Email: quangminhmsc.ltd@gmail.com

- Website: http://quangminhmsc.vn/

(Xem trên bản đồ)